רציונל

השתתפות סדירה בתכניות ספורט ידועה כבעלת השפעה חיובית על התפתחותם של צעירים ונקשרת לתוצאות כמו הימנעות משימוש בחומרי פסיכו-אקטיביים, דימוי עצמי גבוה ונטייה מופחתת לעבריינות. פיתוח מיומנויות חברתיות והאישיות הגלומות בדרישות הפעילות (כדוגמת עבודת צוות ושליטה עצמית) לצד מתן הזדמנות להשתתפות סדירה בפעילות המפוקחת על ידי מבוגרים משמעותיים המצוידים בכלים המתאימים, יכולה להפוך תכניות ספורט לתכניות מניעה אפקטיביות.

תכנית "עיר ללא אלימות" הפועלת היום בכ- 120 יישובים בארץ, מהווה פלטפורמה אופטימאלית לקידום תכניות ספורט בקהילה כאסטרטגיה לאומית משמעותית לצמצום מעורבות של מתבגרים באלימות ובהתנהגויות סיכון נוספות. התכנית פועלת בשיתוף עם הקרן לידידות ובמימונה

 

מטרות

 • צמצום מעורבות מתבגרים באלימות, וונדליזם ופשיעה
 • הפיכת מדריכים ומאמני ספורט לסוכני מניעה
 • יצירת תשתית קהילתית המאפשרת חיבור מקסימאלי של המשתתפים בתכנית לבין הקהילה בה הם חיים.     

 

יעדים

 1. יצירת מסגרת קהילתית מובנית ומפוקחת למתבגרים המעוניינים לקחת חלק בפעילות ספורט עממית קבועה.

 2. מתן כלים למאמנים/מדריכים לאתר ולזהות מצוקות וצרכים בקרב המשתתפים בפעילות ולהפנותם לגורמי הייעוץ והטיפול בקהילה.

 3. יצירת הזדמנויות קהילתיות להפגנת יכולות וכישורים של צעירים המשתתפים בתכניות (טורנירים וליגות שכונתיות, יישוביות, מחוזיות וארציות). הפעלת מיזמים לחיזוק וביסוס הקשר של המשתתפים עם הקהילה בה הם חיים.

 4. הקניית מיומנויות אישיות וקבוצתיות וגיבוש ערכים המבוססים על ספורט (בריאות, התמדה, עבודת צוות ועוד).

 5. הפעלת מנגנון יישובי מלווה לתכנית, המאפשר לחבר בין המשתתפים לבין תכניות ושירותים נוספים בקהילה.

 

אוכלוסיית יעד

 • בני נוער בגילאי 12-18 המתגוררים בשכונות מצוקה או ביישובי פריפריה מאשכול 5 ומטה.
 • בני נוער בגילאי 12-18 שאינם רשומים לחוגי ספורט או חוגים אחרים
 • בני נוער שזוהו על ידי גורמים קהילתיים כמצויים בסיכון
 • בני נוער שאותרו על ידי מדריכי המוגנות בבית הספר כמצויים בנשירה סמויה (שוטטות מרובה במהלך שעות הלימודים) או מעורבות חוזרת בהתנהגויות סיכון.

 

תיאור התכנית

התכנית מורכבת מחמישה רכיבים

 

פעילות ספורט שוטפת

גיוס והקמה של קבוצות ספורט עממיות (כדורסל / כדורגל / כדור עף ועוד). בכל קבוצה עד 15 ילדים. כל קבוצה תפעל בשעות אחר הצהריים והערב בתדירות של פעמיים בשבוע. כל קבוצה תלווה על ידי מאמן מוסמך וכן על ידי מדריך חברתי. הפעילות תתקיים תוך התבססות על תשתיות ספורט קיימות ביישובים (מגרשים ציבוריים, מגרשי בתי ספר, פארקים).

 

גיבוש עמדות והקניית מיומנויות חברתיות ואישיות

אחת לשבועיים, ישולב בפעילות השוטפת של הקבוצות, מפגש חברתי בו יעסקו המדריכים והמאמנים בהקניית ערך מרכזי או מיומנות חברתית הנגזרת מעולם הערכים של הספורט (כמו עבודת צוות, התמדה, התמודדות עם הפסד, מניעת גזענות ועוד). בהתאם לצורך, ישולבו מרצים אורחים.

 

הכשרת מדריכים ומאמנים

באמצעות תכנית הכשרות אזורית יעברו כל המדריכים והמאמנים המשתתפים בתכנית פגשי הכשרה ומפגשי הנחייה יישוביים. במהלך המפגשים האזוריים יקבלו המדריכים והמאמנים מידע על מצבי והתנהגויות סיכון בקרב מתבגרים, הקשרים בין ספורט לבין בריאות והתפתחות חברתית תקינה וכן היכרות עם הערכים והמיומנויות חברתיות שניתן לקדם באמצעות התכנית.

 

מתן במה לביטוי אישי

התכנית תאפשר חיזוק "גאוות יחידה" ומתן חיזוקים חיוביים על השתתפות. בהתאם למספר הקבוצות הפועלות ביישוב יתקיימו טורנירים, ליגות שכונתיות וקהילתיות שיסוקרו על ידי התקשורת וילוו במתן פרסים ותעודות השתתפות. בנוסף, יתקיימו טורנירים אזוריים ואף ארציים בחסות "עיר ללא אלימות" וקרן ידידות.

 

ביסוס וחיזוק הקשר של המשתתפים לקהילה

המדריכים והמאמנים ילווו על ידי איש קהילה (מנהל על"א) שיבטיח את קיומם של מנגנוני איתור ודיווח על בני נוער הנזקקים לייעוץ וטיפול ועל הישנותם של אירועי אלימות במהלך הפעילות