אסטרטגית האכיפה של תכנית "עיר ללא אלימות" מגובשת תוך שיתוף פעולה הדוק עם משטרת ישראל. שותפות זו באה לידי ביטוי בהובלה וברמת מעורבות גבוהה של מפקד תחנות בית שמש  בכל ישוב וישוב.תכניות ליבה ופעולות המתבצעות במסגרת תחום האכיפה.

פורום אכיפה עירוני

פורום האכיפה, בראשות מפקדת תחנת המשטרה, מתכנס באופן קבוע ועוסק בתיאום פעילות כלל גורמי האכיפה בעיר ובהגדרת יעדים משותפים למשטרה ולרשות המקומית.

 

מערך שליטה ובקרה - "מוקד רואה" (בתכנון)

הצבת מצלמות באזורים בעייתיים המועדים לאלימות ופשיעה או בלשון המשטרה "נקודות חמות". מיפוי הנקודות החמות והזירות הבעייתיות נעשה בכל הערים בהחלטה משותפת של העירייה והמשטרה. לכל יישוב נבנית תכנית מבצעית התואמת את צרכי היישוב ביחס לכמות המצלמות, סוג הטכנולוגיה והזירות המצולמות. המצלמות פועלות ברדיוס של 360מעלות ובכל שעות ביממה ומסוגלות להקליט ולספק ראיות, להרתיע ולאפשר התערבויות בזמן אמת. שידור המצלמות נעשה למרכז שליטה ובקרה היושב במוקד העירוני ומאויש 24 שעות ביממה. מרכב זה עובד באופן צמוד עם כוחות האכיפה בעיר, בכדי להבטיח כוח תגובה אפקטיבי לכל תופעה.

 

ניידת שיטור של "עיר ללא אלימות" - שיטור משולב

ניידת המשותפת למשטרה, פיקוח עירוני וגורמי אכיפה אזרחיים אחרים. מטרת הניידת המשותפת היא לטפל באירועים הקשורים בפגיעה באיכות החיים של התושבים. התכנית מאפשרת הצבת פקח עירוני ושוטר ברכב מתויג של ניידת עיר ללא אלימות, המוקצה על ידי העירייה. כלי רכב זה משמש לסיור רציף ברחבי העיר, איתור מוקדי אלימות ורעש, מענה מיידי לקריאות התושבים ותגובה אפקטיבית ומהירה למקרי אלימות והשחתת רכוש. הניידת פועלת 24 שעות ומסיירת בעיקר במוקדי בעיות ובזירות מורכבות בהן אין פעולות אכיפה ומעקב אחרות. כך, נמנעות תופעות של זליגת אלימות ומתאפשר כסוי אופטימאלי של כמה שיותר אזורים. נוכחות שוטר בניידת מקנה ומעצימה את סמכויות האכיפה ומחזקת את תחושת הביטחון של התושב הנחשף ליותר ויותר נוכחות משטרתית.

 

מבצעי אכיפה ומתחמים מפוקחים

במסגרת פורום אכיפה, מתבצע זיהוי אזורים, מוקדים וזירות בעייתיות בהן נדרש להשקיע מאמץ אכיפתי ומקיף, לדוגמא: ריכוז המאמץ במתחמי בילוי ומועדונים מאפשרים להפוך את אותם אזורים לאזורים בטוחים, המתחמים או המועדים המוגדרים על ידי פורום האכיפה מטופלים באמצעות תגבור כוח אכיפה,שימוש בטכנולוגיות לצורך הרתעה, פיקוח ותגובה מהירה, ורתימה של כוחות אזרחיים נוספים. התיאום בין כוחות האכיפה והרשות המקומית מאפשר להגביר נראות , לרתום כוחות נוספים ולהפעיל בהתאם לצורך תגובות בתחום רישוי עסקים ואכיפה של חוקי עזר עירוניים התומכים במאבק בתופעות שזוהו.

 

סיירות הורים

סיירת ההורים כוללת מתנדבים מהקהילה המסיירים בעיר על תקן "מבוגר אחראי" ומסייעים לגורמי האכיפה והטיפול. פעילות ההורים מתבצעת בדרך כלל בשעות הלילה ובסופי שבוע, על-פי צרכי העיר ויכולת ההורים המתנדבים. הפעילות כוללת סיורים במוקדי הבילוי כגון: פארקים,מרכזי קניות טיילת וכיוצ"ב. כמו כן, מתקיימים סיורים באזורים של התגודדות בני נוער וכן באזורים בני נוער.

על-מנת לגייס, להפעיל ולתחזק את הסיירת, ההורים עוברים הכשרות שוטפות בהתאם למדיניות ולמשאבי מטה עיר ללא אלימות.

בתחום האכיפה פועלים גם פרויקטים נוספים בשיתוף משטרת ישראל לטובת שילוב גורמי האכיפה בפעולות מניעה בקהילה.