רציונאל 

התקנת מצלמות בקרה ומעקב ברחבי העיר וחיבורן למוקד העירוני (מוקד רואה) על מנת להגביר את תחושת הביטחון של תושבי העיר ואורחיה.רישות פארקים וגנים ציבוריים והצבת שלטים במקום המציינים כי האזור מצולם, מקטינים משמעותית את האלימות כמו גם את מקרי הוונדליזם והשחתת הרכוש. הצבת עמדת צפייה בתחנת המשטרה מאפשרת תגובה מהירה ומיידית למקרה המתרחש.

 

אוכלוסיית היעד

כל תושבי העיר ואורחיה.

 

תיאור התכנית

מיפוי הנקודות החמות והזירות הבעייתיות נעשה בכל הערים בהחלטה משותפת של העירייה עם מפקד תחנת המשטרה. כל עיר בוחרת על פי סדרי עדיפויות, את מספר המצלמות שמוצב. מצלמות הממוקמות בבתי הספר מרושתות גם הן אל המוקד העירוני, וישנם נהלי עבודה מוסדרים בין המשטרה לעירייה. המוקד מאויש 24 שעות ביממה.