רציונל

תיחום וגידור של מתחמים המועדים לפורענות והצבת מאבטח או גורם אכיפה אחר מעלה את תחושת הביטחון של התושבים ומאפשרת תנועה נוחה ובטוחה יותר של המטיילים והמבקרים באיזור.

 

מטרות

זיהוי אזורים, מוקדים וזירות בעייתיות בהן נדרש להשקיע מאמץ אכיפתי מקיף לרבות, תגבור כוח אכיפה ושימוש בטכנולוגיות לצורך הרתעה, פיקוח ותגובה מהירה. למשל,תגבור הכניסה למוקדי הבילוי בעיר (טיילת, קניון ריכוז של בני נוער).באמצעות אנשי משטרה ואבטחה ובאמצעים פיזיים(כגון מחסומים) למניעת הפרות סדר ציבורי. הגברת נוכחות ונראות של גורמי אכיפת החוק במוקדי הבילוי מעלה את יכולת ההרתעה ואת מיידיות התגובה באירועי אלימות ובעבירות הפוגעות באיכות החיים תחימת האיזור מונעת הכנסת כלי נשק וחומרים אסורים.

 

אוכלוסיית יעד

כל תושבי העיר ואורחיה.

 

תיאור התכנית

העבודה נעשית בשיתוף עם משטרת ישראל, הרשות המקומית וגורמים פרטיים כגון בעלי המועדונים, כאשר ההחלטה על האיזור המפוקח תתקבל כהחלטה משותפת בין גורמי האכיפה של הרשות לבין תחנת המשטרה בפורום האכיפה. בהתאם להחלטה זו, יוצבו שוטרים במדים ואנשי פיקוח עירוני ומאבטחים בכל הכניסות והיציאות למתחם, על מנת לבדוק את העוברים והשבים, למנוע התקהלויות אלימות ולהקפיד על ביטחונם.