תחום ההקשר העירוני הרחב

"עיר ללא אלימות" עוסקת גם בתחום ההקשר העירוני הרחב ובאמירה הכוללת היוצאת כנגד הפרות חוק והתנהגויות לא נורמטיביות במישור העירוני.במסגרת התכנית מתבצעת השקעה רבה בתשתית האנושית, בגיוס כלל האוכלוסייה בעיר לתהליך באמצעות שיווק ופרסום התכנית, השפה והרעיונות שלה, בכדי להביא את כולם לדבר באותה שפה האומרת "לא אלימות".

חשיבות רבה מיוחסת גם לחלק האסתטי של העיר, מתוך הנחה שמקום נקי, מואר ומטופח מונע אלימות. לפיכך התכנית מעודדת השקעת מאמץ בשיפור פני העיר - הארת אזורים חשוכים, טיפוח כיכרות, צביעת ארונות הסעף ושילוט הרחובות.

 

סוגי התכניות בתחום ההקשר העירוני הרחב

תכניות להעלאת המודעות של אנשי מקצוע והגברת התמחותם במתן מענה לתופעות האלימות

הרצאות, הכשרות, הדרכות לאנשי מקצוע שונים מתחומי הרווחה, החינוך, הבריאות, עובדי רשויות שנותנים שירות לציבור. בניית סל הכשרות המותאם לתופעות האלימות עימן מתמודדת הקהילה. כך לדוגמא, הכשרת אנשי מקצוע להתמודדות עם תופעת האלימות ברשת, הכשרות של נהגי הסעות במועצות האזוריות, הכשרות פקחים ועוד.

 

תכניות להעלאת מודעות ועידוד התושבים להצטרף לפעילות ולחזון וליצירת שפה אחידה.

תכנית עיר ללא אלימות מקדמת את נושא ההסברה, שיתוף הציבור והגברת המודעות בנוגע לתכנית כמנוף להצלחתה ברמה העירונית. היכולת לבצע שינוי ולשפר את תחושת הביטחון בקרב ציבור התושבים בעיר, מושפעת בצורה ישירה מרמת הסיקור התקשורתי והפרסום של התכנית באמצעי תקשורת. בהתאם, מחייבת תכנית עיר ללא אלימות פעולה שיטתית בתחום השיווק והפרסום של התכנית, לצד עבודת דוברות מול התקשורת המקומית והארצית.

הפעילות, הכוללת בתוכה שלטי חוצות, פרסום בעיתונות המקומית ושימוש באמצעים כמו רדיו ודיוור, מבטיחה כי כל אחד מתושבי הרשות יכיר ויהיה מודע לכך שביישוב שלו פועלת התכנית הלאומית 'עיר ללא אלימות' וידע מהם המרכזיות המאמצים והפעולות הנעשות ביישוב בו הוא גר. פעילות שיווקית מאפשרת לתושב לדעת מה הוא יכול או צריך לעשות על מנת לסייע לתכנית להצליח ולהביא שינוי אמיתי לעיר

 

תכניות שקשורות למאפייני הזירה הפיזית

יצירת סביבה בטוחה תכניות ליצירת סביבה דוחת אלימות, בעיקר בשכונות בהן יש ריבוי של תופעות פשיעה ואלימות. בשכונות אלה מתבצעות פעולות לשיפור הסביבה הפיזית, לצד גיוס פעילים ומתנדבים מקרב תושבי השכונה.

 

תכניות המאפשרות ערוצים להתנדבות ומעורבות תושבים במאבק באלימות

תכנית "עיר ללא אלימות" מעודדת שימוש ב"הון החברתי" המצוי בכל אחת מהקהילות בהן היא פועלת. התכנית מאפשרת גיוס, הכשרה ומתן כלים למתנדבים במסגרת מיזמים שונים התורמים להתמודדות עם אלימות מהתנהגויות סיכון. לדוגמא, פעילים למען שכונה בטוחה יותר, מתנדבים בגני ילדים, מתנדבים בהסעות לבתי הספר, סיירות סטודנטים, סיירות לליווי קשישים למוקד הביטוח לאומי ועוד.