אנשי קשר  

 
 

אחריות המחלקה

כיאה לעיר מעורבת בה חיים חרדים לצד דתיים  וחילוניים, תחום החינוך ופיתוח מוסדות החינוך בבית שמש, עומד בראש סדר העדיפויות של העירייה, הדואגת לרווחת התושבים ומבססת את מערכת החינוך הגדולה, הכוללת למעלה  מ-33,000 תלמידים מגילאי הגן ועד כיתה י"ב.

המחלקה לחינוך חרדי הנמצאת באגף החינוך בבית שמש, מרכזת את הטיפול בצורכי החינוך החרדי בעיר ההולכת וגדלה עם איכלוס השכונות החדשות בעיר.

תוכניות העבודה של המחלקה משלבות את שירותי אגף החינוך ואגפים אחרים בעירייה ומשרד החינוך, כדי לתת מענה לצורכי החינוך של האוכלוסייה החרדית בעיר ברבדים השונים.

  • תוכניות העבודה של המחלקה לחינוך חרדי נותנות עדיפות לטיפול בתחומים האלה:
  • הכנת תוכנית אב לחינוך חרדי
  • הפעלה של המערכת במסגרת התקציבים המיועדים לחינוך החרדי איזה מערכת
  • הכנסת תוכניות חינוכיות שונות, למסגרות בתי הספר להעשרת תלמידים וסגלי הוראה
  • כניסת קציני ביקור סדיר למסגרות החינוכיות להגברת כוח ההכלה של בתי הספר ולמניעת נשירה.
  • בדיקת התכנות אפשרויות להקמת מסגרות חינוכיות מגוונות שיתנו את המענה המיטבי לתלמידים שאינם רוצים או יכולים להמשיך את לימודיהם במסגרות עיוניות/ישיבתיות.  
  • תכנון, פיתוח ותקצוב מערך החינוך המיוחד החרדי.
  • תכנון ותמיכה בשיפור חזות מוסדות החינוך.
  • המשך סגירת פערי בינוי בכיתות לימוד ופיתוח מבני חינוך, בתקצוב משרד החינוך.
  • פיתוח מערך לוגיסטי לניהול תהליכי הקצאות, נכסים, הקצבות ומכרזים