אנשי קשר  

מנחם ברוכמן
סגן מנהל אגף החינוך

 
 

אחריות המחלקה


מערכת החינוך בבית שמש מתאפיינת בצרכים ייחודיים, שונים מרוב הערים בישראל. רוב מוסדות החינוך בעיר שייכים למחוז החרדי במשרד החינוך. משום כך נדרשת חשיבה ייחודית למבנה החינוך בעיר.

מינהל החינוך בעיר מייצג את כלל מוסדות החינוך בעיר על כל גווניהם, קשוב למצוקותיהם ומשתדל למלא את בקשותיהם ככל יכולתו על מנת להקל על תפעול המוסדות. המינהל פועל מתוך תפיסת בית הספר כבית חינוך המהווה את מרכז החיים הקהילתי של כל קהילה וקהילה בעיר.

במערכת החינוך החרדי בגילאי 3 – 18, לומדים כיום כ-35,000 תלמידים ב-411 גני ילדים ו-130 מוסדות חינוך הפזורים לתפארה ברחבי העיר. 

שיעור הגידול במערכת החינוך וקצב פתיחת כיתות לימוד הינו מהגבוהים ביותר בישראל, ולפיכך נעשים מאמצים עילאיים מול ראשי משרד החינוך ושאר הגורמים להתאים במקביל את קצב הבינוי והפיתוח של מוסדות החינוך בעיר.


תוכניות העבודה של המחלקה משלבות את שירותי מינהל החינוך ואגפים אחרים בעירייה ומשרד החינוך, כדי לתת מענה לצורכי החינוך של האוכלוסייה החרדית בעיר ברבדים השונים.

חזון המחלקה

  • מערכת החינוך בעיר תפעל לקידום הייחודיות של מוסדות החינוך בעיר, כשותפים לבניית קהילה חינוכית ולימודית מיטבית תומכת צרכים, אשר נותנת מענה רב מקצועי מותאם לכלל ולפרט, לפי הכלל של "חנוך לנער על פי דרכו".
  • מערכת החינוך תאפשר לכל תלמיד למצות את יכולותיו, לבטא מצוינות אישית, חברתית ולימודית, מתוך רגישות חברתית ומחויבות לקהילה ולערכיה.
  • פיתוח תוכניות חינוכיות שונות, למסגרות בתי הספר להעשרת תלמידים וסגלי הוראה.
  • כניסת קציני ביקור סדיר למסגרות החינוכיות להגברת כוח ההכלה של בתי הספר ולמניעת נשירה.
  • בדיקת התכנות אפשרויות להקמת מסגרות חינוכיות מגוונות שיתנו את המענה המיטבי לתלמידים שאינם רוצים או יכולים להמשיך את לימודיהם במסגרות עיוניות/ישיבתיות.
  • תכנון ותמיכה בשיפור חזות מוסדות החינוך.
  • מערכת החינוך תשאף בהתאם לתכנית החומש לאכלס ולשכן את מוסדות החינוך בעיר במבנה קבוע מונגש מאובזר ומרווח.
  • פיתוח מערך לוגיסטי לניהול תהליכי הקצאות, נכסים, הקצבות ומכרזים