אנשי קשר 

פרטי יצירת קשר

יוחנן מאלי
מנכ"ל העירייה

יעל שוקרון זלטה
מנהלת פרוייקטים בלשכת מנכ"ל

דנה טוביאנה
מנהלת לשכת מנכ"ל

עמית גליה
עוזרת מנכ"ל