פרסום ראשון  

תאריך הפרסום פרטי המקרקעין ( גוש / חלקה ) / ( תב"ע / מגרש) כתובת המקרקעין שם בעל העניין תאריך סיום פרסום
01/12/2013 58/52 מ/8 התפוח 5 איציק איציק 11/12/2013
22/12/2013 56/5 45/8 רמה ג דודו אהרון 24/12/2013
25/12/2013 20/56 52/51 כתובת ככתובת שם שם 25/12/2013
21/08/2016 פרסום מורכז אוגוסט 2016 - צרכי ציבור     10/10/2016
21/08/2016 פרסום מרוכז אוגוסט 2016 - צרכי חינוך     15/11/2016
02/09/2018 קהילת יחד בית שמש מגרש ד - פרסום ראשון שטח האיריס 3 פינת הכלנית 1 קהילת יחד בית שמש 07/11/2018
02/09/2018 580559839 מגרש 101 הרב שלמה זלמן אוירבך 48 מוסדות שערי תפילה רמת בית שמש 07/11/2018
13/09/2018 קהילת יחד בית שמש 580495687 מגרש ד פרסום ראשון  רחוב האיריס 3 פינת הכלנית 1 קהילת יחד בית שמש  07/11/2018
  דרכי אבות קהילת נופי השמש יהדות מרקו הסתוונית פוגל יניב 08/04/2018

 

 פרסום שני 

תאריך הפרסום פרטי המקרקעין ( גוש / חלקה ) / ( תב"ע / מגרש) כתובת המקרקעין שם בעל העניין תאריך סיום פרסום
09/12/2013 52/6 85/1 בר אילן 4 שרית חדד /26/12/2013

 

פרוטוקולי ועדת הקצאות

שם תאריך
ועדת הקצאות 153 16.5.19
ועדת הקצאות 154 4.6.19
ועדת הקצאות 155 2.7.19
ועדת הקצאות 156 6.8.19

ועדת הקצאות 157
פרוטוקול נגיש

12.11.19