ספר ספקים 

ועדת רכש של עיריית בית שמש מזמינה עסקים / נותני שירות להירשם בספר הספקים של העירייה.

לצורך הרישום יש להוריד את 'טופס עדכון ספק' 

שימו לב: יש למלא את כל פרטי הטופס ולשלוח לדוא"ל  [email protected]

טפסים שיוגשו בפקס / בדואר / או בהגשה אישית - לא יתקבלו.

לשליחת טופס מקוון לחץ כאן

ההרשמה פתוחה לכל ספק בכל תחום ובלבד שהוא מחזיק באישור ניהול ספרים ובאישור ניכוי מס במקור, בתוקף. הבקשות להצעות המחיר ישלחו לספקים באמצעות דוא"ל ע"פ תקנות וכללי הרכש.
 

חובת הספק לצרף לטופס:

  • אישור ניהול ספרים, בתוקף.
  • אישור ניכוי מס במקור, בתוקף.
  • צילום חשבונית ריקה (לאימות פרטי החברה)
  • צילום צ'ק ריק (לאימות פרטי חשבון הבנק)

באחריות הספק להודיע לעירייה על כל שינוי בפרטי הספק (כתובת דואר / כתובת מייל / החלפת עיסוק / מס' חשבון בנק, וכדומה). אין באמור לעיל התחייבות להזמנת מוצרים ושירותים. העירייה רשאית שלא לבחור במחיר הנמוך ביותר וזאת ע"פ שיקול דעת של ועדת רכש וע"פ כללי החוק.

בכוונת העירייה לשלוח כל בקשה להצעת מחיר לכל הספקים אשר יופיעו בענף הרלוונטי (ציוד לבתי ספר, ריהוט משרדי, חומרי בניה, שיפוצים, תשתיות וכדומה) באמצעות המייל (ולא באמצעות הפקס כפי שהיה נהוג)

את הצעת המחיר לועדת רכש תוכלו כרגיל להגיש בפקס / במייל / באופן ידני כפי ע"פ ההנחיות הכתובות בבקשה להצע"מ.

נותני השירותים הפטורים ממכרז ועדת רכש