מטרת פעילות קידום מעמד האישה היא להעלות לסדר היום נושאים המחזקים את מדיניות העיריה בקידום הישגים מגדריים ושוויון נשים בעירייה ובעיר והעלאת המודעות בציבור.

קיימים שיתופי פעולה בין מחלקות העירייה השונות ובין מחלקות המקבילות בערים ובין ארגוני נשים לרווחת התושבות.

פעילויות מגוונות במסגרת קידום מעמד האישה אשר התקיימו וחלקם יתקיימו בע"ה.

 • הרצאות בנושאי העצמה נשית
 • אירועי יום האישה הבינלאומי
 • ציון יום האלימות נגד נשים במליאת מועצת העיר
 • סדנאות להגנה עצמית
 • התנדבות בקהילה
 • קידום תעסוקת נשים
 • פאנלים בנושא זכויות האישה
 • מניעת הטרדות בארגון
 • מעגל נשים
 • קידום פעילות ספורט לנשים
 • ערבי נשים
 • פעילות מגבשת לנשים

 

זכויות האישה

החוק הבסיסי הקובע את עקרון שוויון הזכויות לאשה – חוק "שווי זכויות האישה" משנת 1951 הוא קובע עקרונות להבטחת שוויון מלא בין נשים לגברים, ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל, הקובעת את מחויבות המדינה לקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני לכל אזרחיה ללא הבדלי דת, גזע ומין.

לאשה ולגבר זכות שווה לקיום בכבוד אנושי, ובכלל זה אישה זכאית לשוויון בתחומי העבודה, החינוך, ההשכלה, הבריאות, הדיור, איכות הסביבה והרווחה החברתית.
על כל פעולה בעלת השלכות משפטיות יחול דין זהה, ללא קשר למינו של מבצעה.  עם זאת, אבחנה בין גבר לאשה אשר מתחייבת מהשונות שביניהם אינה בהכרח הפליה אסורה.


מנהלת פרויקטים קידום מעמד האישה גב' תהילה פנירי – לשכת ראש העיר
ליצירת קשר: 02-9909834
מייל : [email protected]