רוכלות על פי מסמך מדיניות:

מדיניות רוכלות חדש 2019.pdf