כתובת: רחוב זבוטינסקי 

אנשי קשר

אודות המחלקה

המחלקה עובדת על רצף חינוכי מתמשך מבוקר עד ערב בתיאום עם מערכות החינוך הפורמאליות ואחראית על המענים החוץ בית ספרי
יחי' הנוער בעיר נותנת מענה לכלל בני הנוער במגוון אמצעים העומדים לרשותה בשיתוף עם אגף אירועים ספורט ונוער  
 

תחומי ליבה 

 • טיפוח מנהיגות
 • קידום עשייה והתנדבות קהילתית
 • מניעת אלימות
 • פיתוח מענים לשעות הפנאי
 • מענה לבני הנוער בעיר ליווי והעצמה
 • פיקוח ובקרה על תכוניות לנוער בעיר
 • הנחייה וליווי תנועות הנוער ומועצת הנוער
 •  מרכז הכנה לשירות משמעותי 

 

יעדים 

 • נתינת מענה חברתי וערכי לכל בני הנוער בעיר במגוון האוכלוסיות
 •  התנדבות כערך עליון
 • העלאת אחוזי הגיוס
 • יצירת קבוצות מנהיגות בעיר
 • יצירת נוער תורם ונתרם בעיר