כתובת: רחוב זבוטינסקי 

אנשי קשר

טבלת אנשי קשר - מחלקת אירועים ונוער
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
מרב רכזת מלגות ויועצת תעסוקה ולימודים
יוסי גמליאלי מנהל יחידת נוער 02-5356907 050-4277252 yosigamliel050@gmail.com
עליזה חדד רכזת שחיה ומתאמת חוגים 02-9909944 02-9909965
שלמה דרי מנהל מחלקת אירועים 02-9909870 02-9909965

אודות המחלקה

המחלקה עובדת על רצף חינוכי מתמשך מבוקר עד ערב בתיאום עם מערכות החינוך הפורמאליות ואחראית על המענים החוץ בית ספרי
יחי' הנוער בעיר נותנת מענה לכלל בני הנוער במגוון אמצעים העומדים לרשותה בשיתוף עם אגף אירועים ספורט ונוער  
 

תחומי ליבה 

 • טיפוח מנהיגות
 • קידום עשייה והתנדבות קהילתית
 • מניעת אלימות
 • פיתוח מענים לשעות הפנאי
 • מענה לבני הנוער בעיר ליווי והעצמה
 • פיקוח ובקרה על תכוניות לנוער בעיר
 • הנחייה וליווי תנועות הנוער ומועצת הנוער
 •  מרכז הכנה לשירות משמעותי 

 

יעדים 

 • נתינת מענה חברתי וערכי לכל בני הנוער בעיר במגוון האוכלוסיות
 •  התנדבות כערך עליון
 • העלאת אחוזי הגיוס
 • יצירת קבוצות מנהיגות בעיר
 • יצירת נוער תורם ונתרם בעיר