אנשי קשר

 

פרטי יצירת קשר

יוסי גמליאל
מנהל מחלקת נוער

אורית פרץ
סגנית מנהל מחלקת נוער

ברנדי רוזנצוויג
רכזת מעורבות חברתית - חרדי

 

אודות המחלקה

המחלקה עובדת על רצף חינוכי מתמשך מבוקר עד ערב בתיאום עם מערכות החינוך הפורמאליות ואחראית על המענים החוץ בית ספרי
יחי' הנוער בעיר נותנת מענה לכלל בני הנוער במגוון אמצעים העומדים לרשותה בשיתוף עם אגף אירועים ספורט ונוער  
 

תחומי ליבה 

 • טיפוח מנהיגות
 • קידום עשייה והתנדבות קהילתית
 • מניעת אלימות
 • פיתוח מענים לשעות הפנאי
 • מענה לבני הנוער בעיר ליווי והעצמה
 • פיקוח ובקרה על תכוניות לנוער בעיר
 • הנחייה וליווי תנועות הנוער ומועצת הנוער
 •  מרכז הכנה לשירות משמעותי 

 

יעדים 

 • נתינת מענה חברתי וערכי לכל בני הנוער בעיר במגוון האוכלוסיות
 •  התנדבות כערך עליון
 • העלאת אחוזי הגיוס
 • יצירת קבוצות מנהיגות בעיר
 • יצירת נוער תורם ונתרם בעיר

 

תחומי אחריות מחלקת נוער (מתוך אגדן מנהל חברה ונוער)

 1. תנועות הנוער
 2. ארגוני נוער
 3. שנת שירות
 4. כפרי סטודנטים
 5. "הדרך החדשה"
 6. אירועים סמליים וטקסים רשותיים בקהילה
 7. קיום פעילות תרבות ומורשת
 8. תכנית ערכית לחופשות במהלך שנת לימודים
 9. "קיץ אחר"
 10. ערי הילדים והנוער
 11. התפתחות אישית ומעורבות חברתית , התנדבות ומקומות התנסות
 12. מועצת תלמידים ונוער
 13. מדצי"ם
 14. ארגוני ספורט (חינוך לדמוקרטיה)
 15. מסעות לפולין ברשות
 16. הכנה לקראת שירות משמעותי
 17. פרק משימה
 18. תכניות מפגשים
 19. עבודה עם אוכלוסיות ייחודיות ברשות
 20. הכשרות צוותים
 21. "הנוער בוחר ערך כדרך" – תכנית חברתית
 22.  תרבות ופנאי לנוער
 23. תכנית למניעת התנהגויות סיכון
 24. תכניות לנוער בסיכוי / מתמודד
 25. מרכזי נוער