תחומי אחריות של המחלקה לחינוך והסברה: 

 • הנחייה ותיאום פעילויות חינוכיות והסברתיות בקרב תלמידים ותושבים.
   
 • הכנת חומרי למידה והפצתם במוסדות החינוך: ממלכתי, ממ"ד, חרדי, ובחינוך המיוחד.
   
 • ארגון מפגשים, סיורים וימי עיון להעלאת המודעות לנושאי איכות הסביבה.
   
 • חלוקת חומר הסברה לתלמידים, מורים ולקהל הרחב.
   
 • הפעלת מרכז המבקרים במכון טיהור השפכים "שמשון" בנושאי איכות סביבה דגש על נושאי מים, טיהור שפכים, שימוש במי קולחין ושיקום נחלים.

 

בבית שמש הוסמכו כבתי ספר ירוקים:

אליקים, אתרוג, עדיהו, בגין, עוזיאל, לוין, בנות הדסה, חיי שרה, תלמוד תורה בעלזא, בת מלכה, אהבת ישראל בנים, אהבת ישראל בנות, שובו, נווה צבי בנים, אפיקים, גור אידיש, וכבית ספר "ירוק מתמיד": ז'בוטינסקי, אורות בנות  ושלב (חינוך מיוחד)

 

הוסמכו כגני ילדים ירוקים:

גן חוחית, גן יובל, גן כלנית, גן אופל, גן טופז, גן ברקת, גן שיטה, גן סיגלית, גן מטע.
גן בנות מלכה, שני גני עץ הדעת, גן מאור לציון,3 גן ת"ת מוריה, ת"ת תשב"ר, גנון תשב"ר, 4 גני חב"ד, 2 גן בית יעקב, שני גנים מגן אבות, גן בנות הדסה, גן תפארת החיים, גן דרכי נועם,
וגן דוכיפת - "ירוק מתמיד"

בית שמש נמצאת באחת המקומות הראשונים בארץ באחוז בתי הספר שקיבלו הסמכה כ "בית ספר ירוק" מהמשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך
 

לכניסה לאתר המשרד להגנת הסביבה

 

 

חינוך והסברה

חינוך והסברה

חינוך והסברה

חינוך והסברה

חינוך והסברה

חינוך והסברה