מרכז המבקרים שנמצא במכון הטיהור "שמשון" משמש כמרכז הסברה והדרכה לנושאי איכות סביבה בכלל ולנושא המים טיהור השפכים בפרט בדגש על הנושאים הבאים:

1. חלקם של מי הקולחין כמקור מים נוסף בישראל - חשיבות ובעיות.

2. תהליך הטיפול בשפכים וטיהורם במכון "שמשון" בדגש על תהליך אנווירו.  

3. שיקום נחלים בישראל - ממובילי ביוב לאתרי נופש ופנאי.

4. שיקום נחל שורק - הבעיות, הדרכים, תכניות השיקום והמצב בשטח.

 

קהל היעד

  • תלמידים.
  • סטודנטים.
  • אנשי הוראה והדרכה.
  • תושבי העיר.
  • תושבי האזור והארץ.
  • אנשי מקצוע בתחומים רלוונטים כמו: מהנדסים, מתכננים...
  • תורמים ומבקרים מחו"ל.

 

מרכז המבקרים מציע למבקריו

  • תצפית וסיור במכון הטיהור.
  • לימוד הנושאים שפורטו לעיל בסיוע אמצעי המחשה.
  • מגוון סיורים לנחל שורק ולאתרים באזור.