תושב אשר קיבל מבית משפט קנס לתשלום לעיריית בית שמש (קנסות בניה, וכדומה).
על התושב להגיע לאגף הגביה תוך 14 יום מקבלת ההודעה ולקבל שובר (או פנקס שוברים – הכל לפי פסק דין) לתשלום הקנס
בכל שובר יש מועד לתשלום – כל תשלום אשר לא ישולם עד ליום התשלום – מקבל ע"פ החוק קנס 'תוספת פיגורים' פיגורים בסכום נוסף של 50% מהקרן (מלבד תוספת הצמדה למדד)

אנו ממליצים לשלם את הקנסות במועד בכדי להימנע מתשלומים מיותרים.

את הקנס ניתן לשלם עד ליום התשלום האחרון באמצעות השובר:

  • במוקד הטלפוני 1700500521 (באשראי בלבד – בהצטיידות במס' מסלקה של השובר)   
  • בבנק הדואר (במזומן בלבד)
  • באגף הגביה (במזומן או באשראי)

 

ניתן לערער על 'תוספת פיגורים'  בהגשת תצהיר מתאים. ולאחר תשלום הקרן.

הורדת טופס ערעור תוספת פיגורים