האכלת חתולי רחוב, הינה פעולה מבורכת, שעוזרת למנוע התרבות של עכברים ומזיקים אחרים, יחד עם זאת יש להקפיד שההאכלה לא תגרום למטרד בשל ריבוי לא נשלט של החתולים, מקום ההאכלה לא יהווה מטרד לייתר התושבים ושהחתולים יטופלו רפואית, באם יש צורך בכך.

יש לתאם פגישה עם השירות הווטרינרי לשם אישור פינת ההאכלה.

יש להאכיל אך ורק במזון יבש ובכמות שתספיק לחתולים ולא יישאר עודף שיהווה מקור משיכה לחיות בר, חולדות וכלבים מתפראים!!!

החזקת בע"ח אחרים, כגון בעלי כנף, פרות, סוסים, כבשים וחמורים, דורשים אישור מהשירות הווטרינרי, כעקרון, לא יינתנו אישורים חדשים להחזקת חיות משק בעיר, בהתאם להחלטת בית המשפט.

מטרדים הנגרמים מחיות הבר אינם בסמכות המחלקה הווטרינרית אלא בסמכות רשות הטבע והגנים בלבד: 3639*.