החזקת בע"ח בניגוד לחוק עלולה לגרום למטרד לסובבים. תלונות על מפגעים ומטרדים מהחזקת חיות בית או מכלבים (לא רעש מנביחות) וחתולים יש להפנות לשירות הווטרינרי דרך מוקד 106.

מטרדי נביחות אינם בסמכות המחלקה הוטרינרית ועל כן בשעות המנוחה: מהשעה 23.00 ועד 7.00 ובימי שבת וחג יש להפנות למחלקת הפיקוח העירוני או למשטרת ישראל.

החזקה לא נאותה כגון החזקת כלב בשמש ללא צל, או ברוח ובגשם ללא מחסה מתאים, קשירת הכלב 24/7 או רצועה קצרה וכו' עלולים לעלות לכדי התעללות - תלונות בעניין יש להפנות למוקד 106.