כל החזקת בע"ח לצורך הפעלה, למידה, הצגה, מכירה וכו' נחשב לפינת חי ויש צורך באישור מהשירות הווטרינרי.

פינות חי מחויבות בביקורות חודשיים ע"י וטרינר פרטי מטעמן. הוטרינר הפרטי ישאיר טופס ביקורת ייעודי. את הטופס יש לשלוח אל השירות הווטרינרי לא יאוחר מהעשירי בכל חודש. חובה לשמור בבית העסק את הביקורות המקוריות.

מכירת בע"ח דורשת רשיון ממחלקת רישוי עסקים. הווטרינרית העירונית צריכה לבדוק את המקום ולאשר אותו כתנאי מקדמי לרשיון העסק.

פינות חי ועסקים בהם נמכרים או מוצגים בע"ח חייבים לשלוח דוח חודשי מרופא וטרינר מטפל אל השירות הווטרינרי, המעיד כי בעה"ח נבדקו ואינם מראים סימני מחלה, או שהם מטופלים.