מתפקידי הווטרינרית העירונית לפקח על כל בתי העסק בהם נמכר מזון. אטליזים נדרשים לרישיון גם מהרופאה הווטרינרית העירונית, כגורם רישוי.

בעל אטליז המבקש לחדש את רישיון העסק או המבקש רישיון עסק חדש צריך ליצור קשר עם הווטרינרית העירונית מבעוד מועד.

תלונות ופניות בעניין מפגעים הקשורים למזון ולעסקי מזון ניתן לשלוח למחלקה הוטרינרית או במקרים דחופים לפתוח קריאה במוקד 106.