מתפקידי הווטרינרית העירונית לפקח על כל בתי העסק בהם נמכר מזון ועל בתי עסק לממכר בעלי חיים. 

עסקים בהם נמכרים בעלי חיים ומזון לבעלי חיים ו/או מספרות לבעלי חיים נדרשים לרישיון גם מהרופאה הווטרינרית העירונית, כגורם רישוי.

פינוי חי קבועות או נעות והפעלות שונות או מופעים באמצעות בעלי חיים במוסדות חינוך או בכל מקום בתחום העיר מחויבים באישור מהרופאה הוטרינרית.