פרטי הפונה

פרטי הפנייה

העניין הוכרע ע"י בית משפט/בית דין או תלוי ועומד בפני בית משפט/בית דין (חובה) שדה חובה