פרטי הפונה

 

 

פרטי הפנייה

העניין הוכרע ע"י בית משפט או בית דין או תלוי ועומד בפני בית משפט או בית דין (חובה) שדה חובה