שם תפקיד סיעה כתובת טלפון נייד אימייל
משה אבוטבול ראש העיר שס חיים הלוי 3 טל': 02-909801-4
פקס: 02-9909960
  mosheab@bshemesh.co.il
מאיר בלעיש מ"מ וסגן ראש העיר

מחזיק - תיק ארועים ונוער, תיירות ואיכות הסביבה.
דור אחר שביל הל"ה 5 בית שמש 02-9909823 052-428772 meirbalaish1@gmail.com
שמואל גרינברג סגן ראש העיר

מחזיק - מומנה ח"ן חרדי,תחבורה ומתנס"ים.
חן נחל אלכסנדר 7/1 רמב"ש טל': 02-9909862
פקס: 02-9909863
052-713355 shmuelg@bshemesh.co.il
משה מונטג חבר הנהלת העיר

מחזיק - תיק הנדסה וכוח אדם.
חן נחל נועם 3/7 רמב"ש טל': 02-9900763
פקס: 02-9909992
050-410200 4102002@gmail.com
סילברסטין ישראל חבר הנהלת העיר
מחזיק - תיק בריאות ופרוייקטים קהילתיים.
חן נחל שורק 36/4 רמב"ש טל': 02-9909992
פקס: 02-9900788
052-7638093 yisrael.bs@gmail.com
מרדכי דירנפלד חבר הנהלת העיר
מחזיק - תיק כספים
ג' תכלת מרדכי 6 02-9909844 057-311550 moty01@gmail.com
ישעיהו ארנרייך חבר הנהלת העיר
מחזיק - תיק חינוך כללי וחבר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.
ג' לב שמחה 6   052-713099 4140171@gmail.com
שמעון גולדברג חבר הנהלת העיר
מחזיק - תיק שפ"ע.
כ"ח בן איש חי 5 בית שמש 02-9909809   Shimon@bshemesh.co.il
פרנקל אברהם נחמן חבר מועצת העיר
מחזיק - תיק העצמת נוער ויו"ר ועדת מכרזים.
כ"ח נחל הירדן 19 בית שמש   057-315561 a.frankel@bshemesh.co.il
יגאל חדד חבר הנהלת העיר
מחזיק - תיק רווחה ותרבות תורנית.
ש"ס ריבל 41

טל: 02-9909992

פקס: 02-9909872

052-764549 764549@gmail.com
אלי כהן
חבר מועצת העיר
ט"ב רמב"ם 134 בית שמש     cohenelibetshe@mekorot.co.il
חיים בן מרגי חבר מועצת העיר ט"ב נחל דולב 25 רמב"ש    
b99909@gmail.com
אליאסף ורמון חבר מועצת העיר ט"ב דוד רזיאל 19 בית שמש     elyasafv@beitorot.org
שלום אדרי חבר מועצת העיר מח"ל רויטל 1 בית שמש      
משה שיטרית חבר מועצת העיר מח"ל האגס 5 בית שמש   052-618228 moshe708@gmail.com
סטלה ולטר חברת מועצת העיר מח"ל שד' הדקל 102 בית שמש     vstella@walla.co.il
מוטי כהן חבר מועצת העיר עתיד העיר האתרוג 1 בית שמש   052-47461 lotos12@zahav.net.il
מנשה אליאס חבר מועצת העיר עתיד העיר הנשיא 85 בית שמש     orel202@gmail.com
ריצרד פרס חבר מועצת העיר אמת רחוב ההדס 11 בית שמש     richard@bshemesh.co.il