שם המסמך תאריך פרסום קובץ המידע
הצעת תקציב 2022 11/08/22 לחץ כאן
תקציב שאושר במליאה 2021      לחץ כאן 
הצעת תקציב לשנת 2020 08/06/21 לחץ כאן
הצעת תקציב לשנת 2019 10/09/19 לחץ כאן
הצעת תקציב לשנת 2018 28/02/18 לחץ כאן