דוחות כספיים
דוחות כספיים קישור
דוח כספי 2020 לחץ כאן
דוח כספי 2019  לחץ כאן
דוח כספי 2018  לחץ כאן
דוח כספי 2017  לחץ כאן