קורא/ת יקר/ה  "מרבה קריאה , מרבה חכמה"

אנו מברכים אותך על הצטרפותך לחוג מנויי הספרייה  העירונית.

להלן תנאי השאלות ספרים :

הרישום לספרייה מחייב צילום תעודת זהות. הרישום  ללא עלות לתושבי העיר בלבד.

תושב חוץ יחויב בדמי פיקדון של 50 ₪ לספר.

כל קורא רשאי לשאול עד 2 ספרים לתקופה של 30 יום . ניתן לשלוח בקשת הארכה במייל  או בטלפון הרשום מטה .

מנוי משפחתי עד 8 ספרים .

מנוי שאחר בהחזרת הספרים, יוטל קנס  1 ₪ ליום.

ספר שאבד או הושחת אם בזדון או בשוגג העלות תהייה בין 50-100 שח או לחילופין ניתן יהיה להביא את אותו ספר במקום .

מנוי אשר לא יסדיר את חובו לספרייה (קנס), לא יורשה להשאיל מהספרייה עד להסדרת הנושא.

הזמנת ספר כרוכה בתשלום – 5 ₪

שירותי הדפסה, כריכה , צילום, שליחת פקסים  - 1 ₪ לעמוד.

הנהלת הספרייה רשאית להפסיק חברות של קורא/ה בספרייה, אם יעבור על הוראות התקנון, כולן או מקצתן

קריאה מהנה!

לשירותכם תמיד צוות הספרייה העירונית

אני מאשר/ת בזאת משלוח הודעות מהספרייה לכתובת הדואר האלקטרוני או לטלפון הנייד שלי .

אני מצהיר בזאת כי קראתי את התקנון

Browser not supported

 

סמטת ויצו 4, בית שמש /טלפון: 02-9912385 / אימייל:[email protected]