1
פרטי הפניה
2
פרטי קשר + חתימת ההורה

בקשה ללימודים מחוץ לעיר

 

(שם הישוב בו ממוקם בית הספר)

במסגרת חינוך (חובה) שדה חובה

שם המוסד

סטטוס משפחתי (חובה) שדה חובה
 

ועל כן אני מאשר/ת (חובה) שדה חובה

(יש למלא את תיבות הסימון)

 

Browser not supported