פרוטוקולי ועדת הקצאות

פרוטוקולי ועדת הקצאות הוסרו מהאתר העירייה לצורך הנגשתם