שם תאריך קובץ קובץ נגיש
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול\פיקוח - בינוי מרחבים לתעסוקה 26.6.24 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
החלטה על התקשרות לשירותי ניהולפיקוח -  סימון כבישים תמרור ושילוט סכ/08/2023 24.6.24 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש

אספקה, התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות.  מס': מש/23/2023

10.6.24 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש

ליסינג תפעולי לכלי רכב מס': לת 2023/29

16.5.24 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
אישור הארכת חוזה שלא בתוקף הקשיבה א' 15.01.24 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח - סימון כבישים תמרור ושילוט מס': 08/2023 18.04.24 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול/פיקוח - מכרז לאספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש מס': מכ/5/2023 29.01.24 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול/פיקוח - מרכז צעירים בשכונת בית שמש הוותיקה 29.01.24 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול/פיקוח - אולם רב תכליתי מגרש 508 בית שמש  29.01.24 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול/פיקוחמרכז מורשת עולים עיריית בית שמש 15.01.24 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
חוזה ניהול >
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול/פיקוח אולם ספורט מתחם 1000 מגרש 508 שכונה ג'2 15.01.24 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
חוזה ניהול >
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח - בינוי שלוחה של מינהל רווחה ומרכז רב שירותי עבור ילדים במצבי סיכון במגרש 401 שכונה ג1 18.12.23   צפייה בקובץ נגיש
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח -פרויקט מתחם חינוך אמי"ת דביר/שחר 29.11.23   צפייה בקובץ נגיש
החלטה על התקשרות עם קבלן - מכרז שנתי עבור מח' משק חינוכי מס' חש21/2023 פרק ב 29.11.23   צפייה בקובץ נגיש
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז שנתי עבור משק חינוכי מס' חש/21/2023/ פרק ב 29.11.23   צפייה בקובץ נגיש
החלטה על התקשרות לשירותי ניהולפיקוח - שירותי אבטחה ושמירה מס ש16/2023 09.07.23 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
החלטה על התקשרות לשירותי ניהולפיקוח - לאספקת שירותי הגנת סייבר, מס 1/2022 09.07.23 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
אספקה, התקנה שיפוץ והחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות. מס' : מש/24/2022 14.03.23 צפייה בקובץ  
פרוטוקול ועדת שלושה - מכרז פומבי למתן שירותי ניקיון שפ/7/2022 18.04.23 צפייה בקובץ  
מכרז מפעל הפיס 2 מערכת סימנטק להגנה על מיילים וניתור פישינג 22.01.23   צפייה בקובץ נגיש

ליסינג תפעולי לכלי רכב, מס' מכרז" לת/25/2022

14.02.23   צפייה בקובץ נגיש
ליסינג תפעולי לכלי רכב, מס' מכרז" לת/25/2022 30.01.23 צפייה בקובץ  

אספקה, התקנה שיפוץ והחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות. מס' : מש/24/2022

14.03.23 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
מתן שירותי הסעים ושירותי הסעות של תלמידים הס/08/2022 18.04.23 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
אספקת שירותי תקשורת, תשתיות קווית,תשתית אלחוטית מושירותי טלפוניה תנ14/2022 12.12.22   צפייה בקובץ נגיש
סימון כבישי, תמרור ושילוט מס' : סכ/31/2022 14.02.23 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
החלטה על התקשרות לשירותי ליסינג תפועלי לכלי רכב 30.01.23 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
רכישת פלאפונים 26.10.22 צפייה בקובץ  
אספקת מיכלי איסוף אשפה טמוני/שקועי קרקע 05.09.22 צפייה בקובץ  
הקמה ואחזקה של מתקני חשמל ורמזורים 24.08.22 צפייה בקובץ  
הסעות פג החלטה על התקשרות 17.02.22 צפייה בקובץ  
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 19.7.22 צפייה בקובץ  
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 19.7.22 צפייה בקובץ  
סימון כבישי, תמרור ושילוט 17.7.22 צפייה בקובץ  
עבודות אחזקה פרק ב'2 – החלטה על התקשרות עם קבלן והתקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 16.5.22 צפייה בקובץ  
פיקוח פרויקט בניית בי"ס מגרש A37 + מגרש 419 אורות בנות/בנים וגנ"י  – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 12.5.22 צפייה בקובץ  
פיקוח פרויקט בניית בי"ס וגנ"י מגרש 508  – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 12.5.22 צפייה בקובץ  
פיקוח פרויקט בניית בי"ס מגרש 701 – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 12.5.22 צפייה בקובץ  
סימון כבישים, תמרור ושילוט – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 28.7.21 צפייה בקובץ  
אספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור – החלטה על התקשרות עם קבלן והתקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 28.7.21 צפייה בקובץ  
אספקת מיכלי איסוף אשפה טמוני קרקע ושקועי קרקע – החלטה על התקשרות עם קבלן והתקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 28.7.21 צפייה בקובץ  
אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 28.7.21 צפייה בקובץ  
סימון כבישים, תמרור ושילוט – החלטה על התקשרות  לשירותי ניהול ופיקוח 8.6.21 צפייה בקובץ  
התקשרות עם קבלן לשירותי ניהול תיאום ופיקוח לביצוע שיפוצי קיץ פרק ב'4 24.6.21 צפייה בקובץ  
החלטה על התקשרות עם קבלן והתקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 8.6.21 צפייה בקובץ  
אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 13.5.21 צפייה בקובץ  
שירותי IT – סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 20.4.21 צפייה בקובץ  
פיקוח פרויקט תוספת לבי"ס אורות בנים, תוספת לבי"ס אורות בנות, בניית גנ"י מגרש 419 – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 24.2.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
פיקוח פרויקט בניית בי"ס מגרש 702, גנ"י מגרש 703-704 – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 24.2.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
פיקוח פרויקט בניית בי"ס מגרש 704 ו-601 – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 24.2.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
סימון כבישים, תמרור ושילוט – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 15.2.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
אספקת דלקים ושירותים נלווים – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 4.2.21 צפייה בקובץ  
פיקוח פרויקט בניית 2 בי"ס מגרש 511, 512 – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 31.1.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
פיקוח פרויקט בניית 2 בי"ס מגרש 509, 514 – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 31.1.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
פיקוח פרויקט בניית 2 בי"ס מגרש 522, 531, 533 – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 31.1.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
פיקוח פרויקט בניית בי"ס מגרש 601, 602 – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 31.1.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
חידוש, שיפוץ ותוספות בנייה למבני חינוך – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 31.1.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש