שם תאריך קובץ קובץ נגיש
אספקה, התקנה שיפוץ והחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות. מס' : מש/24/2022 14.03.23 צפייה בקובץ  
פרוטוקול ועדת שלושה - מכרז פומבי למתן שירותי ניקיון שפ/7/2022 18.04.23 צפייה בקובץ  
מכרז מפעל הפיס 2 מערכת סימנטק להגנה על מיילים וניתור פישינג 22.01.23   צפייה בקובץ נגיש

ליסינג תפעולי לכלי רכב, מס' מכרז" לת/25/2022

14.02.23   צפייה בקובץ נגיש
ליסינג תפעולי לכלי רכב, מס' מכרז" לת/25/2022 30.01.23 צפייה בקובץ  

אספקה, התקנה שיפוץ והחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות. מס' : מש/24/2022

14.03.23 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
מתן שירותי הסעים ושירותי הסעות של תלמידים הס/08/2022 18.04.23 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
אספקת שירותי תקשורת, תשתיות קווית,תשתית אלחוטית מושירותי טלפוניה תנ14/2022 12.12.22   צפייה בקובץ נגיש
סימון כבישי, תמרור ושילוט מס' : סכ/31/2022 14.02.23 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
החלטה על התקשרות לשירותי ליסינג תפועלי לכלי רכב 30.01.23 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
רכישת פלאפונים 26.10.22 צפייה בקובץ  
אספקת מיכלי איסוף אשפה טמוני/שקועי קרקע 05.09.22 צפייה בקובץ  
הקמה ואחזקה של מתקני חשמל ורמזורים 24.08.22 צפייה בקובץ  
הסעות פג החלטה על התקשרות 17.02.22 צפייה בקובץ  
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 19.7.22 צפייה בקובץ  
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 19.7.22 צפייה בקובץ  
סימון כבישי, תמרור ושילוט 17.7.22 צפייה בקובץ  
עבודות אחזקה פרק ב'2 – החלטה על התקשרות עם קבלן והתקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 16.5.22 צפייה בקובץ  
פיקוח פרויקט בניית בי"ס מגרש A37 + מגרש 419 אורות בנות/בנים וגנ"י  – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 12.5.22 צפייה בקובץ  
פיקוח פרויקט בניית בי"ס וגנ"י מגרש 508  – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 12.5.22 צפייה בקובץ  
פיקוח פרויקט בניית בי"ס מגרש 701 – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 12.5.22 צפייה בקובץ  
סימון כבישים, תמרור ושילוט – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 28.7.21 צפייה בקובץ  
אספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור – החלטה על התקשרות עם קבלן והתקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 28.7.21 צפייה בקובץ  
אספקת מיכלי איסוף אשפה טמוני קרקע ושקועי קרקע – החלטה על התקשרות עם קבלן והתקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 28.7.21 צפייה בקובץ  
אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 28.7.21 צפייה בקובץ  
סימון כבישים, תמרור ושילוט – החלטה על התקשרות  לשירותי ניהול ופיקוח 8.6.21 צפייה בקובץ  
התקשרות עם קבלן לשירותי ניהול תיאום ופיקוח לביצוע שיפוצי קיץ פרק ב'4 24.6.21 צפייה בקובץ  
החלטה על התקשרות עם קבלן והתקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 8.6.21 צפייה בקובץ  
אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 13.5.21 צפייה בקובץ  
שירותי IT – סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 20.4.21 צפייה בקובץ  
פיקוח פרויקט תוספת לבי"ס אורות בנים, תוספת לבי"ס אורות בנות, בניית גנ"י מגרש 419 – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 24.2.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
פיקוח פרויקט בניית בי"ס מגרש 702, גנ"י מגרש 703-704 – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 24.2.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
פיקוח פרויקט בניית בי"ס מגרש 704 ו-601 – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 24.2.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
סימון כבישים, תמרור ושילוט – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 15.2.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
אספקת דלקים ושירותים נלווים – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 4.2.21 צפייה בקובץ  
פיקוח פרויקט בניית 2 בי"ס מגרש 511, 512 – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 31.1.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
פיקוח פרויקט בניית 2 בי"ס מגרש 509, 514 – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 31.1.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
פיקוח פרויקט בניית 2 בי"ס מגרש 522, 531, 533 – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 31.1.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
פיקוח פרויקט בניית בי"ס מגרש 601, 602 – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 31.1.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
חידוש, שיפוץ ותוספות בנייה למבני חינוך – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 31.1.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש