שם תאריך קובץ קובץ נגיש
סימון כבישים, תמרור ושילוט – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 28.7.21 צפייה בקובץ  
אספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור – החלטה על התקשרות עם קבלן והתקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 28.7.21 צפייה בקובץ  
אספקת מיכלי איסוף אשפה טמוני קרקע ושקועי קרקע – החלטה על התקשרות עם קבלן והתקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 28.7.21 צפייה בקובץ  
אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 28.7.21 צפייה בקובץ  
סימון כבישים, תמרור ושילוט – החלטה על התקשרות  לשירותי ניהול ופיקוח 8.6.21 צפייה בקובץ  
התקשרות עם קבלן לשירותי ניהול תיאום ופיקוח לביצוע שיפוצי קיץ פרק ב'4 24.6.21 צפייה בקובץ  
החלטה על התקשרות עם קבלן והתקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 8.6.21 צפייה בקובץ  
אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 13.5.21 צפייה בקובץ  
שירותי IT – סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 20.4.21 צפייה בקובץ  
פיקוח פרויקט תוספת לבי"ס אורות בנים, תוספת לבי"ס אורות בנות, בניית גנ"י מגרש 419 – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 24.2.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ
פיקוח פרויקט בניית בי"ס מגרש 702, גנ"י מגרש 703-704 – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 24.2.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ
פיקוח פרויקט בניית בי"ס מגרש 704 ו-601 – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 24.2.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ
סימון כבישים, תמרור ושילוט – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 15.2.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
אספקת דלקים ושירותים נלווים – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 4.2.21 צפייה בקובץ  
פיקוח פרויקט בניית 2 בי"ס מגרש 511, 512 – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 31.1.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
פיקוח פרויקט בניית 2 בי"ס מגרש 509, 514 – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 31.1.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
פיקוח פרויקט בניית 2 בי"ס מגרש 522, 531, 533 – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 31.1.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
פיקוח פרויקט בניית בי"ס מגרש 601, 602 – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 31.1.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
חידוש, שיפוץ ותוספות בנייה למבני חינוך – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 31.1.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש