נציגים לוועדות

  •  יו"ר משה שטרית
  • סילברסטין
  • אברהם פרנקל
  • מנהל מחלקת פיקוח
  • אדריכל 
  • יועמ"ש