נציגים לוועדות

 • יו"ר ישראל סילברסטין
 • אס'אלו מולה
 • ישעיהו ישעיהו ארנרייך 
 • סמנכ"ל
 • מנהל מח' בריאות-מוניק לוי
 • נציג עזרת אחים
 • מד"א שוקי לנגזם
 • נציג מח' רווחה- גילה רונן
 • נציג אגף חינוך
 • נציג איחוד הצלה דוד לף
 • נציג ציבור