נציגים לוועדות

 • יו"ר משה שטרית
 • אלישיב גוטמן 
 • ישעיהו ויסמן
 • חיים זמורה
 • איציק אלמליח
 • מנכ"ל
 • ראש מינהל חינוך-שרי דרור
 • מנהל או סגן אגף רווחה-גילה רונן
 • מנהל אגף ביטחון- צחי אלימלך
 • מנהל אגף הפיקוח- אלי קקון
 • נציג משטרת ישראל
 • יועץ לענייני ותיקים