שם: תפקיד: טלפון: דוא"ל:
מאיר בלעיש סגן ראש העיר ויו"ר 02/9909823 MEIRB@BSHEMESH.CO.IL
אילנה ירחי חברת מועצת העיר  9909762  
ג'קי אדרי מ"מ  9909821  
שמואל גרינברג סגן ראש העיר  9909862  
מרדכי דירנפלד מ"מ  9909844  
יגאל חדד חבר מועצת העיר    
ראובן כהן מ"מ  9909993  
נתן שטרית חבר מועצת העיר     
אלכס שלפצ'נקו מ"מ    
אנשי מקצוע :
שאול פוקס  מנהל אגף שיפור פני העיר    
   נציג כיבוי אש    
 אלי קקון - מזכיר הועדה  מנהל מח' רישוי פיקוח    ELIKAKON@BSHEMESH.CO.IL
   נציג משטרה    
   נציג משרד העבודה    
 יעקב דהן  מבקר    
 מיקי גסטוירט  יועץ משפטי