נציגים לוועדות

  • רישוי עסקים
  • יו"ר משה שטרית
  • שלמה ברילנט
  • אברהם פרנקל
  • יועמ"ש
  • מנהל רישוי עסקים
  • מנהל איכות הסביבה
  • נציג ציבור
  • נציג ציבור