שם תאריך קובץ קובץ נגיש
פרוטוקול ועדת התקשרויות - דן אוחיון 02.08.22 צפייה בקובץ צפייה בקובץ הנגיש