מתכוונת לקיים בתקופה הקרובה סדרי לימוד במתכונת "רצופות" מחוץ לשעות הלימוד הרגילות בכוללים. הסדרים יתקיימו בניהול המחלקה במס' נקודות בעיר וימשכו אי"ה גם בימי בין הזמנים. בכוונת המחלקה לקיים יום/ערב החלפת כח מסובסד למשתתפים לקראת חודש אלול.

קהילות המעוניינות לקבל פרטים ולהצטרף למיזם, נא לשלוח בקשה לדוא"ל [email protected] עד יום ה' טו תמוז. עם פרטי איש קשר.