מידע, מסמכים והודעות לקראת הבחירות לראשות המקומית 2024

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות >

קול קורא לגיוס מזכירי קלפיות בחירות ברשויות המקומיות 2023 >

חלוקת חוברות הגשת מועמדות לבחירות בבית שמש >

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ואשימת מועמדים בעיריות >

הודעה על בחירה ועדת בחירות


הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות רשות מקומית בית שמש

דוגמאות פתקי הצבעה שאושרו על ידי מנהל הבחירות לעיריית בית שמש

הודעה בדבר קולות פסולים

הודעה בדבר אופן ההצבעה לבחירות ברשות המקומית

הודעת בחירות

הסכם בין סיעת דגל התורה לבין סיעת שלומי אמונים מחזקי הדת אגודת ישראל בבית שמש

הודעת בחירות

הסכם בין סיעת ש״ס לבין סיעת הליכוד בית שמש

הסכם סיעת שס - סיעת אגודת  ישראל

הסכם בין סיעת שס בעיריית בית שמש לבין סיעת תנועת בני תורה – עץ - חלק 1

הסכם בין סיעת שס בעיריית בית שמש לבין סיעת תנועת בני תורה – עץ - חלק 2

בחירות סבב ב'

בחירות בית שמש סיבוב שני

הודעה בדבר בחירות חוזרות - בית שמש

הודעה בדבר דרכי הצבעה למוגבלים בניידות בחירות חוזרות - בית שמש

מ ו ד ע ה בדבר אופן ההצבעה בבחירות חוזרות לראש הרשות המקומית

מודעה בדבר קולות פסולים - בחירות חוזרות

הסכם דגל אגודה

הסכם דגל התורה והליכוד