30/07/2023

 

אכיפת  חנייה באמצעות מצלמות נייחות וניידות

 

עיריית בית שמש, באמצעות פקחי העירייה, מפעילה מצלמות נייחות ​וניידות לצורך אכיפת עבירות חניה ובין היתר  בנסיבות שעלולות לסכן חיי אדם, לפגוע בסדר הציבורי, או ליצור הפרעה לתנועה או למשתמשי דרך אחרים.
 
הציבור רשאי להפנות לעירייה הערות בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני המופיע מטה, בנוגע לקיומם של מקומות בסביבת השטח המצולם, שתיעודם עשוי להעיד באופן ממשי על מצבו הרפואי של אדם או צנעת אישיותו. הפנייה תיבחן ותיענה בכתב על ידי האחראי בעירייה להצבת המצלמות.

צילום באמצעות מצלמות נייחות וניידות  לאכיפת עבירות חניה:

 

 המצלמות הוצבו / יעברו בצירים מרכזיים וסואנים בעיר לצורך תיעוד עבירות חניה (בין היתר חניה בצמתים, מעברי חצייה, חניה כפולה, חניה בתחנת אוטובוס, מקומות חניה בעבור נכים, חסימת נתיבי נסיעה וכיו"ב) ושנצפו על ידי פקחי העירייה.

 

להלן רשימת רחובות / אזורים בהן מוצבות מצלמות האכיפה נייחות

רחוב יגאל אלון כניסה לעיר .

 

להלן רשימת רחובות / אזורים בהן קיימת אכיפה באמצעות מצלמה ניידת :

 

דוא"ל לפניות בנוגע להצבת מצלמות בלבד:
 [email protected]
[email protected]

 

לתשומת ליבך: לפניות (ערעור/ הגשת בקשה להשפט) ובירורים  בענייני דוחות חניה יש להגיש בקשות למחלקת חניה ופיקוח כללי בלבד  במועדים הקבועים בחוק לדוא"ל:

[email protected]

[email protected]

לאזורי האכיפה באמצעות מצלמה ניידת לחצו כאן