היחידה לפיתוח כלכלי אחראית על קידום ופיתוח הכלכלה המקומית בבית שמש, עידוד הפעילות העסקית בעיר, והגדלת הכנסות העירייה.

פעילויות עיקריות של היחידה:

1. פיתוח מתחמי עסקים

היחידה הכלכלית עוסקת בפיתוח וקידום מתחמי העסקים ופארקי התעשייה בעיר תוך משיכת משקיעים וחברות חדשות ויצירת מקומות עבודה חדשים לתושבי העיר. בית שמש נמצאת בתנופת בניה בכל מתחמי העסקים שלה. בפארק התעשייה לביא והר טוב מתאכלסים בימים אלו עשרות מגרשים חדשים בעסקים חדשים. רובע העסקים הצפוני ופארק התעשייה שורק נמצאים בתהליך התחדשות עירונית במסגרתו תינתן תוספת זכויות בניה משמעותית באזורים אלו וכן מקודם עירוב שימושים של מסחר, משרדים ומגורים. כמו כן נבנים בימים אלו שני מתחמי עסקים חדשים בבית שמש פארק התעשייה אלון ופארק ההייטק כפיר.

2. משיכת השקעות ומשקיעים חדשים לעיר

בשנים האחרונות חברות גדולות ומשמעותיות קבוע את מקום מושבם בבית שמש. היחידה הכלכלית מובילה את הפעילות למשכית משקיעים וחברות חדשות לעיר, ומסייעת לייצר עבורם מעטפת שירות ותמיכה בתהליך הכניסה לעיר.

3. קידום פרוייקטים מניבים למיצוי נכסי העירייה והגדלת ההכנסות.

היחידה יוזמת ומבצעת פרוייקטים המנצלים את הנכסים העירוניים לטובת יצירת הכנסות עצמיות ואיתנות כלכלית לעיר. בין הפרויקטים ניתן למנות הקמת כ3M גגות סולאריים על מוסדות ומבני ציבור עירוניים. הקמת בניין משרדים להשכרה, חיזוק השילוט העירוני ופרויקטים נוספים.

4. מיצוי תקציבים ממשלתיים וקידום החלטות ממשלה ייעודיות לפיתוח העיר בית שמש.

היחידה עומדת בקשר עם משרדי הממשלה השונים, מנטרת ומסייעת בהגשת קולות קוראים וכן פועלת לאיגום ומיצוי משאבים ממשלתיים בעיר. כך למשל קידמה היחידה החלטת ממשלה ייעודית לעיר בה הוקצו כ500 מלש"ח לטובת פיתוח העיר.

5. תמיכה בעסקים מקומיים

העירייה רואה בעסקים הקטנים והבינוניים בעיר מנוף כלכלי ושחקן משמעותי בקידום הפיתוח הכלכלי בעיר. היחידה מפעילה ומנגישה תכניות תמיכה שונות בעסקים המקומיים ועידוד כלכלה מוניציפאלית חדשנית וברת קיימא. כולל הנגשת והתאמת שירותי העירייה השונים לבעלי העסקים בעיר.