הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי העירייה על פי חוק 

הארנונה מוטלת על ה"מחזיק" בנכס, קרי - אדם המחזיק בפועל בנכס והוא בעל הנכס או שוכרו או מחזיק בו בכל אופן אחר.

חיוב הארנונה הוא שנתי (מינואר ועד דצמבר), והוא נקבע על פי גודל הנכס והשימוש הנעשה בו.

פירוט סוגי השימושים והתעריפים מפורטים בצו המיסים של העירייה

להסבר אודות תעריפים ואופן חישוב ארנונה לחצו כאן >>

לתשומת לבכם - המידע הניתן באתר הינו כללי ותמציתי, ובכל מקרה אינו בא במקום הוראות החוק והתקנות.               

מהן אפשרויות תשלום הארנונה?

ניתן לשלם את הארנונה במספר אופנים לבחירתך:

  • תשלום שנתי מראש עבור שנת המס הנוכחית. תשלום מראש לא יאוחר מה 31/1,  מזכה את המשלם בהנחה של 1% מחיוב הארנונה השנתי.
  • תשלומים דו-חודשיים בכל ראשון לחודש אי זוגי (15/1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, 1/11). תשלום דו-חודשי מחוייב על פי חוק בתוספת של הפרשי הצמדה למדד.  

לתשלום שובר ארנונה לחצו כאן >>

  • תשלום בהוראת קבע בנקאית. תשלום בהוראת קבע מזכה את המשלם בפריסה של 12 תשלומים חודשיים, והנחה של 1% מחיוב הארנונה התקופתי. החיוב ינוכה ישירות מחשבון הבנק בכל 6 לחודש. 

להצטרפות דרך הוראת קבע בנקאית לחצו כאן >>

  • תשלום בהוראת קבע בכרטיס אשראי. תשלום בהוראת קבע מזכה את המשלם בפריסה של 12 תשלומים חודשיים. החיוב ינוכה ישירות מכרטיס האשראי (ללא תפיסת מסגרת האשראי) 

להצטרפות דרך הוראת קבע בכרטיס אשראי לחצו כאן >>