מחלקת רישוי הבניה אחראית על תהליכי הבנייה, משלב התכנון ועד לסיום הבניה ותעודת גמר.

באתר ההנדסי תמצאו מידע אודות הזמנת תיקי מידע ותשלום, מידע אודות תהליך הוצאת היתר בניה, הנחיות ומסמכים, היתרים מיוחדים, היטל השבחה ועוד.

למידע נוסף על רישוי בניה >>