מחלקת פיקוח על הבנייה ממונה על אכיפת חוק התכנון והבניה. המחלקה מלווה את שלבי הבניה, לאחר קבלת ההיתר ולאכלוס, וכן אחראית על אכיפת חוק תכנון ובנייה וחוק העזר בנושא.

למידע נוסף אודות פיקוח בנייה >>