יש בבעלותך מגרש לבנייה, וברצונך להקים עליו מיזם ? רוצה להגיש בקשה לשינוי תב"ע?

אנו מזמינים אותך לתאם איתנו פגישת pre-ruling לפני הגשת הבקשה לשינוי תב"ע.

מטרת הפגישה - לנהל שיח והסבר מקדים על התוכנית, לשם מתן אישור עקרוני להגשת הבקשה לשינוי תב"ע, בהתאם לתכנון ולמידע המוצגים בפגישה.

מה יש להביא לפגישה לשינוי תבע?

 • רקע סטטורי
 • מצגת המסבירה את עקרונות התוכנית המוצעת
 • הדמיות (במידה ויש)

מי צריך להיות נוכח בפגישה?

 • יזם או מי מטעמו
 • אדריכל התוכנית

לתיאום פגישת pre ruling לתכנון >>

יש בבעלותך מגרש לבנייה, אתה מתחיל תכנון לפרוייקט בהתאם לתב"ע הקיימת?

אנו מזמינים אותך לתאם איתנו פגישת pre-ruling כחלק מתהליך התכנון, ולפני קבלת היתרי הבניה הנדרשים.

מטרת הפגישה - לנהל שיח והסבר מקדים על התוכנית, לשם מתן אישור עקרוני לתכנון, בהתאם למידע המוצג בפגישה.

מה יש להביא לפגישה להיתר?

 • תוכניות בנייה ראשוניות ומפורטות (במידה ויש)
 • חזיתות
 • הדמיה
 • קווי עקרוניים לפתרון חנייה

מי צריך להיות נוכח בפגישה?

 • יזם או מי מטעמו
 • עורך התכנית

לתיאום פגישת pre ruling לתכנון >>