עיריית בית שמש פועלת לפיתוח אזורי מסחר ותעשייה קיימים וחדשים בעיר, ולהרחבת הזדמנויות עסקיות דרך תכנון אסטרטגי ושינוי תב"עות.

בין הפרויקטים המתהווים ניתן למצוא את תכנית ההתחדשות העירונית למע"ר הצפוני, תכנית לפיתוח המע"ר הדרומי, פארק ההיטק כפיר, מרכז מסחריים בשכונות החדשות ועוד.