מחלקת תכנון ובינוי עיר מקדמת תוכניות כלל עירוניות משמעותיות אשר השפעתן בכל התחומים והפעילויות המתרחשות בעיר.

המחלקה עוסקת בתחום התכנון העירוני והעיצוב האדריכלי של פני העיר, לניצול מיטבי של עתודות הקרקע הנותרות, התחדשות המרקם העירוני של רבעי העיר הוותיקים ואזורי התעשייה הוותיקים, תוך חשיבה עדכנית ליישום תפיסת העירוניות, תכנון בר קיימה ופיתוח המרחב הציבורי ליצירת איכות חיים גבוהה לכלל תושבי העיר על פי דגשי המדיניות העירונית.

באתר ההנדסי תמצאו מידע אודות הזמנת תיקי מידע ותשלום, מידע אודות תהליך שינוי תב"ע, פרוטוקולי ישיבות, תוכניות בניין עיר, הנחיות ומסמכים ועוד

למידע נוסף על תכנון >>

מערכת המידע הגאוגרפי >>

לתיאום פגישה >>