חוק הרשויות המקומיות (ערר על ארנונה כללית) מאפשר לבעל העסק להגיש הגשה על שומת הארנונה תוך 90 ימים ממועד קבלת החיוב הראשון לשנת הכספים.

ניתן להגיש השגה עבור:

  • גודל הנכס
  • סיווג הנכס
  • מחזיק בנכס
  • איזור הנכס

את ההשגה יש להגיש למנהל הארנונה באמצעות דואר רשום, מנהל הארנונה ישיב תוך 60 ימים מקבלת ההגשה.

היה ובעל העסק המשיג אינו שבע רצון מתשובת מנהל הארנונה, באפשרותו להגיש ערר תוך 30 ימים לוועדת הערר שליד העירייה.