דלג לתוכן העמוד
מוקד עירוני
מרחב אישי
טפסים מקוונים
חדש בעיר
GIS
תשלומים
צור קשר
זימון תורים
מכרזים
מידע לפי רחוב
מפת העסקים

רישיון לניהול עסק הינו האישור הניתן על ידי רשות הרישוי העירונית לבעל העסק ולמנהליו לפתיחתו ולהפעלתו של העסק בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו. רישיון עסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י החוק ובאישור כל הגורמים המקצועיים הקבועים בחוק, לטובת שלום הציבור ובעל העסק.

על פי חוק יסוד חופש העיסוק, כל אדם רשאי להגיש בקשה לרישיון עסק אשר נבחנת על ידי רשות הרישוי העירונית ובהתאם לחוק תיתן את הרישיון, תאפשר רישיון עם הגבלות או במקרים חריגים תדחה על הסף את הבקשה.

יחד עם זאת, לא כל עסק מחוייב על פי חוק ברישיון לניהול עסק – לבדיקה האם העסק שלך זקוק לרישיון לחץ כאן >>

 • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
 • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או סביבתו
 • מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות
 • בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים
 • קיום תכליות דיני התכנון והבנייה
 • קיום הדינים הנוגעים לכבאות
 • בנוסף –על העסקים לעמוד בדרישות החוק לשוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות – בהתאם לסוג העסק, גודלו ומאפייני הקהל המגיע אליו

הצו החכם – מנוע חיפוש בתוספת לצו רישוי עסקים >>

העסקים הטעונים רישיון עסק מחולקים ומסווגים לקבוצות עיקריות:​

 • מפעלים לייצור מזון
 • בתי אוכל לסוגיהם השונים (מסעדות, בתי קפה, מזנונים)
 • חנויות מזון למיניהן, קיוסקים, אטליזים
 • עסקי עינוג ציבורי לסוגיהם השונים (בתי קולנוע, דיסקוטקים, קייטנות, מכוני כושר)
 • אירועים תחת כיפת השמים או במקום שאינו מיועד על פי מהותו לקיום אירועים, המיועדים ל- 500 איש ויותר, או ירידים הכוללים דוכנים, ירידי מזון, מתקני שעשועים. (לתשומת לבך כי חלק מן האירועים אשר אינם טעונים רשיון עסק מחייבים פנייה למשטרת ישראל)
 • מפעלים ובתי מלאכה, העוסקים בייצור/עיבוד/הרכבה/צביעה של מוצרים מסוגים שונים
 • עסקים העוסקים בייצור, עיבוד, אחסנה, שיווק ומכירה וכל עיסוק אחר הנוגע לחומרים מסוכנים והדברה
 • רכב - עסקים העוסקים במכירה, השכרה, תיווך ברכב, מוסכים לסוגיהם השונים, עסקי הובלת אנשים וסחורות, היסעים, תחנות מוצא ותחנות סופיות של מוניות ואוטובוסים, חניונים בתשלום או חניונים מקורים, תת- קרקעיים או כאלה המשמשים מרכז מסחרי הסמוך להם
 • שירותי שמירה ואבטחה
 • רוכלות ורוכלות מזון
 • כל העסקים העוסקים בבריאות ובטיפול לא רפואי בגוף האדם: בתי מרקחת, מכוני שיזוף, תמרוקים, מספרות, פדיקור ומניקור, קעקועי גוף וניקוב חורים
 • כל העסקים העוסקים והקשורים לבעלי חיים כחיות מחמד (למעט מרפאות וטרינריות) וכאלה העוסקים בבעלי חיים המשמשים מזון
 • תחנות דלק וספקי אנרגיה
 • מתן שירותים הנוגעים בפסולת - הובלתה, טיפול בה ומחזורה
 • אחסנה בשטח העולה על 50 מ"ר (וכן אחסנת מזון, מוצרי קוסמטיקה ותכשירים רפואיים בהיקף קטן יותר)

דוגמאות לעסקים שאינם טעוני רישוי – גני ילדים, משרדי עורכי דין, ראיית חשבון, תיווך מקרקעין, מרפאות. (מובהר כי עסקים אלה נדרשים לעמוד בדרישות חוקיות אחרות, שאינן מפוקחות מכח חוק רישוי עסקים,  ולהתקיים במבנים המיועדים לסוג זה של פעילות. 

לפרטים נוספים ומפרטים אחידים של רישוי עסקים לחץ כאן >>

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו לקבלת מידע מוקדם טרם פתיחת עסק, לבדיקה בנוגע לצורך ברישיון עסק לעסק שלך, לברר פרטים אודות הנחיות של גורמי הרישיון השונים בתהליך, ובכל שאלה אחרת בנוגע לעסק שלך, ניתן להתייעץ עם ביזי >

כל שינוי בעסק קיים מחייב הגשת בקשה חדשה לרישיון עסק.

 • שינוי בבעלות בעסק ובשליטה בו - פטירת בעל העסק, החלפת בעלים, תוספת שותף, יציאת שותף, עדכון מנהלים בחברה
 • שינוי בסוג העסק- שינוי במהות העסק, שינוי שם העסק
 • שינוי/תוספת בעסק קיים או הרחבתו- הוספת שטח, הפחתת שטח, שינוי מקום העסק
 • תוספת סוג/פריט רישוי לעסק- הוספת פריט, ביטול פריט
 • סגירת העסק או העברתו לאחר - יש להודיע על כך לאגף לרישוי עסקים
 • רישיון תקופתי: רישיון שיינתן לתקופה של שנה אחת או שלוש שנים או חמש שנים, או עשר שנים או חמש עשרה שנים. רישיון עסק תקופתי שיחודש מעת לעת לא יהיה תקף ללא תשלום האגרה הקבועה.
  שים לב: עבור עסק שאושר לו היתר לשימוש חורג, תוקף הרישיון לא יעלה על תקופת תוקף ההיתר לשימוש החורג.
 • רישיון זמני: רישיון שיינתן לתקופה הקצרה מהמוגדר בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות)(תיקון), התשפ"א-2021 אך לא פחות משנה.
 • רישיון זמני (מטבעו): רישיון שיינתן לעסק שהוא זמני מטבעו כמו אירוע חד-פעמי, קרקס וכיוצא באלה. תוקפו של הרישיון נקבע בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות)(תיקון), התשפ"א-2021  והוא משתנה מעת לעת.
 • כפל רישיון: כפל רישיון ניתן לבעל עסק המצהיר שהרישיון שהיה ברשותו והוא בתוקף אבד או נפגם או במקרה שלא קיבל את הרישיון בדואר. הנפקת כפל רישיון כרוכה בתשלום של מחצית מאגרת הרישוי.
 • היתר זמני : היתר לניהול העסק שתוקפו לא יעלה על שנתיים במצטבר ובו ייקבעו התנאים, שבמידה וימולאו, רשות הרישוי תוכל להעניק רישיון עסק. היתר זמני יינתן לעסק שטרם השלים את כל הדרישות של גורמי הרישוי ובתנאים שנקבעו בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות)(תיקון), התשפ"א-2021.
 • היתר מזורז א' או היתר מזורז ב': חל על עסקים שהוגדרו בצו רישוי עסקים ובתנאי שפורסם לגביהם מפרט אחיד, ההיתר ניתן ל- 180 יום. נותן האישור נדרש להתייחס ולבחון את העסק במשך של 150 יום ויכול לבקש תוספת של אורכה של 90 יום נוספים.
 • רישיון על יסוד תצהיר: רישיון במסלול מקוצר חל על סוגי עסקים שהוגדרו בצו רישוי עסקים ובתנאי שפורסם לעסק מפרט אחיד 

מטרתו של ​תיקון 34 לחוק רישוי עסקים הינה לאזן בין מטרות החוק, כדוגמת שמירה על הציבור מפני נזקים בריאותיים, בטיחותיים וסביבתיים לבין עידוד הפעילות הכלכלית במשק וצמצום הפגיעה בעסקים

תכליתו הינה שיפור וייעול תהליך הרישוי והיא מגדירה תהליכי רישוי שונים המותאמים לסוגי העסקים השונים ומכאן השם "רישוי עסקים דיפרנציאל".

מידע נוסף באתר הרפורמה של משרד הפנים >>

במידה והעסק שלך טעון רישוי עליך להתחיל בתהליך הוצאת רישיון עסק. לפרטים לחץ כאן >

האתר בהרצה