לפרטים נוספים, שאלות פרטניות ניתן לפנות למחלקה לרישוי וקידום עסקים:

אפרת אמסלם
מנהלת מחלקת רישוי עסקים
02-9909918