רשויות הרישוי השונות, שבסמכותן לאשר, לשלול או לקבוע תנאים לקיומו והפעלתו של עסק טעון רישוי

הועדה המקומית לתכנון ולבנייה (אגף הנדסה) , מחלקת פיקוח בנייה, עיריית בית שמש
טלפון: 02-9900765

המשרד להגנת הסביבה מחוז ירושלים
טלפון: 02-5654444
צור קשר >

משרד הבריאות, לשכת הבריאות מחוז ירושלים
שים לב כי קיימים גורמים שונים בתוך משרד הבריאות, המטפלים במגזרים שונים של עסקים – המחלקה לבריאות הסביבה, שירות המזון, מחלקת הרוקחות ואמ"ר
טלפון: 08-6241010, *5400
צור קשר >

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, משרד העבודה
טלפון: 074-7696130
צור קשר >

משטרת ישראל – מרחב בית שמש
טלפון: 

לידיעת בעלי העסקים המנהלים מסעדה, מזנון, בית קפה או בית אוכל אחר – לעסקים מסוג זה נדרש אישור ממשטרת ישראל להפעלת העסק. יחד עם זאת, בתיקון חקיקה שתחילתו מיום 1.1.2019, נקבעה הקלה לפיה עסקים מסוג זה המיועדים לפחות מ-200 איש אשר אינם מחזיקים או מגישים משקאות משכרים לצריכה במקום –לא יהיה צורך באישור המשטרה. לצורך זה על בעל העסק לחתום על הצהרה בדבר אי מכירת משקאות משכרים בנוסח המפורסם באתר זה, ולהעבירו לאגף לרישוי עסקים, אשר יידע בעניין את משטרת ישראל.

לתשומת לב בעלי עסקים אלה – אישור המשטרה נדרש לעסק המיועד ל- 200 איש ומעלה, גם אם אינו מחזיק משקאות משכרים.​

רשות הכיבוי הארצית
טלפון: 

לידיעתך – בעקבות רפורמה שנערכה בשירותי הכיבוי – חלק מן העסקים, בהתאם לסוג העסק והיקף הפעילות בו, אינם נדרשים יותר לקבל אישור מאת הרשות לכיבוי אש אלא הם נדרשים להגיש לרשות הרישוי בעירייה תצהיר חתום בפני עו"ד בדבר עמידתם בתנאי כיבוי אש, בו יראו כאישור כיבוי אש לכל דבר ועניין. מדובר בעסקים מסוג שנקבע בחקיקה, ושאינם מתנהלים בתוך קניון או מרכז מסחרי. על מנת לחסוך בהוצאות מיותרות – יש לבדוק מראש עם האגף לרישוי עסקים התאמת העסק למסלול תצהיר.
לקישור לתצהיר כבאות לפתיחת עסק לחצו כאן

משרד החקלאות
באמצעות השירות הווטרינרי בעיריית בית שמש
טלפון: 

מורשה נגישות
לידיעתך – החובות המוטלות על בעלי העסקים הן בהתאם לסיווג ופעילות העסק.
בהתאם לכך חלק מן העסקים יידרשו להביא אישור בעלי מקצוע - מורשי נגישות למבנים, תשתיות, סביבה ושירות מטעמם בדבר התאמתם לדרישות החוק.
עסקים מסוגים שנקבעו, ושפעילותם מצומצמת יותר יכולים להגיש הצהרה בדבר התאמה לדרישות נגישות מופחתות בהתאם לטופס נגישות לעסקים קטנים אותו ניתן לקבל במשרדי המחלקה לקידום ורישוי עסקים. איפה יש את הטופס הזה?

משרד החינוך - לקייטנות 

משרד הספורט - למכוני כושר