הנחיות לרישום

הנחיות לרישום למשפחתונים של עיריית בית שמש המוכרים ע"י משרד העבודה, אגף בכיר לעידוד תעסוקת הורים

לשנת הלימודים תשפ"ה

הרישום יתקיים בין התאריכים

14.02.24 ה' באדר א' תשפ"ד ועד ל- 5.3.2024 כ"ה אדר א' תשפ"ד

גילאי הילדים

משפחתונים מיועדים לילדים בגילאי 3 חודשים ועד שלוש שנים.

 למשפחתון בעל סמל יתקבלו:

 1. ילדים אשר נולדו החל מיום 1.1.22
 2. ביחס לילדים אשר קיבלו הפניה מטעם הלשכה לשירותים חברתיים ברשות המקומית- ילדים אשר נולדו החל מ- 1.9.21
 3. ילדים אשר נולדו בין התאריכים: 31.7.2020 -31.12.2021 ורופא או פסיכולוג מהמכון להתפתחות הילד אישר כי הם עונים להגדרה "מעוכבי התפתחות" ביחס לגילם ומומלץ להשאירם שנה נוספת במשפחתון.
 4. ילדים אשר נולדו בין התאריכים: 31.7.2020-31.12.2021 יוכלו להתקבל למשפחתון על בסיס מקום פנוי בלבד.
  יודגש, כי ילדים אלה לא יהיו זכאים להשתתפות בעלות שכר לימוד (תמיכה) ביחס לשהותם במשפחתון.
 5.  ילדים מתחת לגיל 3 חודשים לא יתקבלו למשפחתון ולא יקבלו זכאות לתמיכה במסגרת מבחני התמיכה.

אופן הרישום

הרשמה מקוונת באתר עיריית בית שמש, לאחר התאריכים הנ"ל תתקיימנה ועדות קבלה ורק לאחר כחודשיים תפתח שוב ההרשמה בתאום עם הרכזת על בסיס מקום פנוי.

לתשומת לב:

 • חל איסור לסרב לבצע הרשמה למשפחתון מכל סיבה שהיא, לרבות בשל עודף ביקוש.
 • בעת הרישום ההורים נדרשים למלא שלוש אופציות לפיכך מומלץ לעיין לפני כן ברשימת המשפחתונים המצורפת.
 • לאחר ביצוע הרישום באתר העירייה עליכם לוודא שקיבלתם אישור על מילוי הטופס כנדרש.

גביה

יש לבצע תשלום עבור דמי הרישום ע"ס 133 ש"ח  ודמי הביטוח ע"ס  69 ש"ח

ניתן לבצע את התשלום באתר עיריית בית שמש (גביה-תשלומים-חינוך) או במחלקת גביה בעיריית בית שמש .

יובהר כי דמי הרישום לא יוחזרו להורים במידה והרישום יבוטל ע"י ההורים או במקרה של ביטול רישום על ידי האגף בשל רישום כפול למשפחתון.

דמי הרישום יוחזרו להורים במידה והילד לא יתקבל למשפחתון.

מקדמה

לאחר קבלת הילד למסגרת המשפחתון יגבה ע"י מנהלת המשפחתון 570 ש"ח עבור מקדמה על חשבון שכר הלימוד לחודש הלימודים הראשון.

מסמכים הנדרשים לצורך הרישום:

שימו לב לצרף את המסמכים הרלוונטים

 1. צילום ת.ז. + ספח בו כל בני המשפחה מופיעים.
 2. אישורי הכנסה של בני הזוג:
 • תלוש שכר אחד מתוך שלושה חודשים אחרונים לחודשים נובמבר- ינואר/אישור מעסיק.
 • אישור לימודים מהכולל הכולל  מס' שעות הלימוד השבועיות וגובה המלגה.
 • אישור חזרה מחל"ד.
 • הורה עצמאי – דו"ח שומה ותצהיר.
 1. קבלות עבור תשלום דמי הרישום ודמי הביטוח.
 2. למשפחות המופנות דרך מחלקת הרווחה יש לצרף אישור ממנהל הרווחה.

ועדות קבלה

 • במשפחתונים בהם מספר הנרשמים גבוה מחמשה ילדים יתקיימו ועדות קבלה, בהתאם לנוהל ועדות הקבלה שיקבע על ידי משרד העבודה האגף לעידוד תעסוקת הורים.       
 • תשובות ישלחו באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני כחודשיים לאחר סיום תקופת הרישום.
 • דמי הביטוח לא יוחזרו לאחר כניסת הילד למשפחתון.

מועד פתיחת שנת הלימודים

מועד פתיחת שנת הלימודים תשפ"ה כפי שיפורסם ע"י האגף לעידוד תעסוקת הורים.