הרשמה למעונות היום:

ההרשמה למעונות המפוקחים והמסובסדים מתבצעת ישירות באופן מקוון, באתר משרד העבודה, עידוד תעסוקת הורים.

רשימת מעונות היום המסובסדים בבית שמש >

למידע על הרישום למעונות המסובסדים > 

חשוב לדעת :

רעשן תקופת הרישום נקבעת על ידי משרד העבודה. זמן הרישום הינו לרוב בחודש פברואר. תקופת הרישום נמשכת שלושה שבועות בלבד.

רעשן הרישום לתשפ"ה יתקיים בין התאריכים 14.02.2024 (ה' באדר א', תשפ"ד) ועד 05.03.2024 (כ"ה באדר א', תשפ"ד).

רעשן שימו לב - רק לאחר כניסה ורישום למערכת ההזדהות הממשלתית, יוכל כל הורה לבחור עד שני מעונות ולרשום אליהם את ילדיו.

רעשן רישום למסגרת מפוקחת ומסובסדת לא מבטיח קבלה אליה. בסיום תקופת הרישום, במידה ומספר הנרשמים גבוה ממספר המקומות המוקצים למסגרת, ועדת קבלה הפועלת על פי קריטריונים של משרד העבודה קובעת מי יתקבל ומי לא.

רעשן חשוב לדעת העירייה אינה אחראית על המעונות ולכן העירייה אינה מעורבת בוועדות הקבלה או בקריטריונים לקבלה.

רעשן הורים לילדים שהרשמתם למעון אושרה, יופנו להמשך התהליך אצל מנהל/ת המעון.

במהלך השנה ניתן להירשם למעונות על בסיס מקום פנוי, בפניה ישירה להנהלת המעון.
לרשותכם - ניתן לבדוק מקומות פנויים בקישור המצורף:  לאיתור מעונות יום בפיקוח לחצו כאן

כמה זה עולה?
משרד העבודה הוא הגורם הקובע והאחראי לעדכון התשלום החודשי למעונות במסגרות המפוקחות והמסובסדות.
משרד העבודה משתתף בסבסוד התשלום החודשי להורים על פי מבחני הכנסה, קריטריונים וזכאות.

לבדיקת זכאותכם לחצו כאן