שם האתר כתובת העמדה כמות עמדות AC
נחל דולב 19 נחל דולב 19 1
יחזקאל הנביא 24 יחזקאל הנביא 24 1
יצחק רבין 11 יצחק רבין 11 1
יצחק רבין 21 יצחק רבין 21 1
נחל ערוגות 1 נחל ערוגות 1 1
הרצל 9 הרצל 9 1
אבא נעמת 2 אבא נעמת 2 (בדופן הצפון מערבית של החניון) 2
נחל קישון 25 נחל קישון 25 1
הגפן 32 הגפן 32 1
    10