תאריך: 26/3/2024

 

 

 

דוח תקופתי לשירותי הגבייה לשנת 2023

 

בהתאם לסעיף 330 ז' לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 151) , התשפ"ב – 2022 ,  בדבר דין וחשבון על שירותי הגבייה שניתנו לרשות מקומית בשנה שקדמה למועד הדיווח (להלן; "החוק") מצורף בזאת דוח תקופתי של חברת הגבייה לשנת 2023 .  

 

שיעורי הגבייה

 

מסלול גבייה מנהלי

אחוז גבייה שוטף בארנונה

86.33%

אחוז גבייה מצטבר (שלוש שנים אחרונות)

96%

סך גביית היתרות (אלפי ₪)

26,898

 

 

 

מסלול גבייה אזרחי (טיפול עו"ד)

אחוז הגביה*

-

 

 

*אחוז הגביה במסלול אזרחי יחושב לפי הנוסחה הבאה :  סך הגביה לאותה השנה חלקי סך החובות שהועבר באותה השנה.

 

בקרה ופיקוח

 

פעולות בקרה ופיקוח

בסעיף זה יצוינו כלל פעולות הבקרה והפיקוח שביצעה עיריית בית שמש בעניין חברת הגבייה שעימה התקשרה .

 

פירוט

מועד הבקרה

ביקורת מבקר משרד הפנים

 

11/23

ביקורת מבקר הרשות

 

11/23

ביקורת פנימית (גזבר)

 

12/23

הגשת דוח ביצוע לרשות

דוח ביצוע 2023

3/24

 

 

 

נתוני שירות

 

פירוט    

כמות עובדים מערך הגבייה

25

פעילות קבלת קהל

17,000

כמות פניות תושב אשר טופלו 

51,321

כמות שיחות תושב אשר טופלו 

136,284

 

 

 

 

נתוני תלונות 

 

  1. בשנת 2023 התקבלו 18  תלונות .
  2. התלונות טופלו תוך 7 ימים.

 

לקבוץ החתום (לא נגיש) לחצו